fbpx

Konsultacje metodyki pomiarów w POPC

PRZECZYTAJ:

UKE zaprasza do konsultacji projektu dokumentu „Metodyka pomiarów i udziału UKE w procesie kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” i zgłaszania stanowisk do 10 stycznia 2018 r., na adres: konsultacje@uke.gov.pl.

Link: https://www.uke.gov.pl/akt/konsultacje-metodyki-pomiarow-w-popc,40.html

Więcej informacji można także znaleźć na portalu telko.in:

http://www.telko.in/uke-ma-ambitny-plan-kontroli-projektow-1-1-popc