fbpx

Nowelizacja katalogu kosztów projektów POPC

PRZECZYTAJ:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało nowelizację katalogu kosztów kwalifikowalnych dla projektów realizowanych w ramach działania
1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nowy katalog będzie obowiązywał dla ogłoszonego w tym roku 3. konkursu.

Dokonana zmiana, to podniesienie limitu wydatków kwalifikowalnych, jakie może ponieść beneficjent tytułem kosztu pozyskania pasywnej infrastruktury na mocy tzw. umowy IRU.

Więcej informacji znajduje się pod linkami:

https://cppc.gov.pl/publikacja-znowelizowanego-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa-na-lata-2014-2020-oraz-katalogu-wydatkow-kwalifikowalnych-w-projektach-realizowanych-w-ramach-i-o/

http://www.telko.in/wiecej-iru-w-1-1-popc