fbpx

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi przyjęty przez RM

PRZECZYTAJ:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Chodzi o określenie nowych zasad funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania, w szczególności aby zapewnić przejrzystość ich działania oraz odpowiedzialność wobec swoich członków i podmiotów uprawnionych, co ma prowadzić do zwiększenia efektywności zarządzania pobranymi środkami.

Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dyrektywa 2014/26/UE tzw. dyrektywa CRM).

Więcej informacji na stronie:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zbiorowym-zarzadzaniu-prawami-autorskimi-i-prawami.html