fbpx

Decyzja UOKiK w sprawie Multimedia Polska

PRZECZYTAJ:

Multimedia Polska unikną kary od UOKiK za błędne informowanie abonentów, że mogą odstąpić od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej telefonicznie (na odległość) w czasie krótszym niż przewiduje prawo. Kablówka zobowiązała się w zamian do zrekompensowania szkód klientom i wyeliminowania skutków swych praktyk.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14090

http://www.telko.in/multimedia-dadza-klientom-rekomensaty-by-uniknac-kary