fbpx

O skutkach prawnych po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE

PRZECZYTAJ:

Przypomnienie dla operatorów telekomunikacyjnych o skutkach prawnych związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Od daty wycofania przepisy UE w dziedzinie łączności elektronicznej nie mają już zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Te ramy prawne obejmują przepisy dyrektywy ramowej, powiązanych dyrektyw szczegółowych, decyzji o spektrum radiowym, rozporządzenia BEREC, rozporządzenia w sprawie roamingu, rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku telekomunikacyjnego, a także pewną liczbę zaleceń Komisji.

Więcej informacji znajduje się pod linkami:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/withdrawal-united-kingdom-and-eu-rules-fields-security-network

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/withdrawal-united-kingdom-and-eu-rules-fields-electronic-communications