fbpx

Jak zgłosić plan inwestycyjny dla obszarów NGA?

PRZECZYTAJ:

Ministerstwo Cyfryzacji w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA zbiera plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci NGA na lata 2018 – 2021.

Celem tej akcji jest powzięcie przez Ministerstwo informacji, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną ze środków własnych. Takie obszary nie będą mogły zostać wyznaczone do kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC).

Konsultacje społeczne trwają od 29 czerwca do 31 lipca 2018 r. W konsultacjach należy zgłaszać inwestycje planowane lub realizowane od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Więcej szczegółowych informajci należy szukać na stronie MC pod linkiem:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/jak-poprawnie-zglosic-plan-inwestycyjny