fbpx

Ustawa OZZ wchodzi w życie!

PRZECZYTAJ:

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 19 lipca wchodzi w życie ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym. Celem projektowanej ustawy jest kompleksowe uregulowanie działalności organizacji zbiorowego zarządzania w Polsce. Zastąpi ona dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/download_gallery/D2018000129301_ozz.pdf