fbpx

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji

PRZECZYTAJ:

Grupa Robocza ds. Rozwoju Telekomunikacji skupia przedstawicieli administracji rządowej oraz przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego zrzeszonych w izbach branżowych. Na inauguracyjnym posiedzeniu 5 października br. zaprezentowane zostały zasady organizacji prac grupy oraz przedstawiono najważniejsze tematy, którymi grupa będzie się zajmować – m.in. nowelizacja przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wdrażanie Kodeksu Łączności Elektronicznej, aktualizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego i Plan „5G dla Polski”.

https://www.gov.pl/cyfryzacja/grupa-robocza-ds-rozwoju-telekomunikacji