fbpx

Podnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego niezgodne
z prawem

PRZECZYTAJ:

Nowy Rok jest pretekstem do podwyżek dla niektórych podmiotów, w tym także – jak pokazuje ostatnie doświadczenie – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. PIKE uzyskało informacje o niepokojących przypadkach podnoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do już ułożonej infrastruktury operatorów. Takie działanie jest oczywiście niezgodne z prawem. Niedopuszczalność zmiany stawek określonych w decyzji o pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego wynika nie tylko z przepisów prawa materialnego, ale i proceduralnego. Potwierdzają to liczne decyzje Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, jak również stanowiska wyrażane w toku prac legislacyjnych. Stanowczo więc radzimy skarżyć takie decyzje. Zwracamy jednak uwagę, że Operatorzy muszą się spieszyć – termin na złożenie odwołania to tylko 14 dni od daty doręczenia decyzji.
W przypadku przegapienia tego terminu, dalsze próby zwrotu nadpłaty są możliwe, jednak są nieporównywalnie bardziej skomplikowane i niosą niższe prawdopodobieństwo wygranej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z PIKE biuro@pike.org.pl lub bezpośrednio z Kancelarią Prawną Media – radcą prawnym Jakubem Woźnym jakub.wozny@kancelaria.media.pl.