fbpx

Konsultacje projektów rozstrzygnięć dla rynków 3a, 3b oraz kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych

PRZECZYTAJ:

10 stycznia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów rozstrzygnięć dotyczących hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (3a) oraz hurtowego rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (3b), a także projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych.

Projektów decyzji należy szukać na stronach UKE:

dla rynków 3a i 3b: https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektow-rozstrzygniec-dla-rynkow-3a-oraz-3b2014,658.html

dla kabli telekomunikacyjnych: https://www.uke.gov.pl/akt/konsultacje-projektow-decyzji-dotyczacych-kabli-telekomunikacyjnych-w-budynkach-wielorodzinnych,167.html

Konsultacje potrwają 30 dni.