fbpx

“RODO a Brexit”

PRZECZYTAJ:

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało poradnik dla przedsiębiorców „RODO a Brexit” wskazujący jakie czynności powinny podjąć podmioty, które w swojej działalności przekazują dane osobowe do Wielkiej Brytanii oraz przedstawiający skrótowo zasady przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii jakie prawdopodobnie obowiązywać będą po 29 marca 2019 r.

Z poradnikiem można zapoznać się pod adresem:
https://www.gov.pl/documents/31305/0/Przewodnik+Brexit-+compressed.pdf/80018bfe-3e10-0eff-710c-94adf238d43a