fbpx

Nowelizacje rozporządzeń

PRZECZYTAJ:

 

MC przedstawił do konsultacji nowe projekty rozporządzeń ws. wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji oraz ws. planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne.

Oba projekty wraz z uzasadnienami oraz oceną skutków regulacji znajdują się pod linkami:

https://mc.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/projekt-rozporzadzenia-ministra-cyfryzacji-w-sprawie-wzorow-wnioskow-stosowanych-w-rejestrach-w-zakresie-telekomunikacji.html

https://mc.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/projekt-rozporzadzenia-ministra-cyfryzacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-planu-numeracji-krajowej-dla-publicznych-sieci-telekomunikacyjnych-w-ktorych-swiadczone-sa-publicznie-dostepne-uslugi-telefoniczne.html