fbpx

Konsultacje arkusza monitorowania Intra-EU

PRZECZYTAJ:

W ramach prac nad wdrożeniem regulacji połączeń wewnątrzunijnych przedstawiamy do konsultacji kwestionariusz mający służyć w przyszłości do monitoringu tej usługi. Uprzejmie prosimy operatorów świadczących usługi łączności wewnątrzunijnej o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji do 18 marca br. na skrzynkę: grzegorz.nieroda@uke.gov.pl oraz katarzyna.socha@uke.gov.pl.

 

Dokument do konsultacji znajduje się pod linkiem:

https://www.uke.gov.pl/akt/konsultacje-arkusza-monitorowania-intra-eu,184.html