fbpx

Zgoda na nowe stawki za pas drogowy

PRZECZYTAJ:

Zespół ds. społeczeństwa informacyjnego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wyraził pozytywną opinię do projektu nowelizacji megaustawy w sprawie opłat za tzw. pas drogowy.

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zakłada ustalenia maksymalnych stawek, jakie płacą operatorzy telekomunikacyjni za zajęcia pasa drogowego w czasie prac budowlanych (0,20 zł/1m2/1 dzień) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (20 zł/1m2/1 rok). Przeprowadzenie tego przepisu ujednoliciłoby stawki w skali kraju, a w wielu przypadkach znacząco by je obniżyło.

Od strony politycznej porozumienie w Komisji stanowi decydujący krok do przeprowadzenia zapisu o maksymalnych stawkach. Oczywiście, nie oznacza 100-proc. gwarancji, że projekt w tej postaci przejdzie prace parlamentarne.

https://www.telko.in/komisja-rzadu-i-samorzadu-godzi-sie-na-stawki-za-pas-drogowy