fbpx

Nowe wytyczne BEREC

PRZECZYTAJ:

BEREC opublikował wytyczne dotyczące cen rozmów i SMS międzynarodowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym od 15 maja 2019 r., czyli od dnia wprowadzenia maksymalnych progów cenowych.

Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej, regulowana cena minuty rozmowy nie może być wyższa niż 19 eurocentów plus VAT, a cena SMS nie może być wyższa niż 6 eurocentów plus VAT. BEREC podkreśla, że poza taryfami z regulowanymi cenami oprócz taryfy regulowanej operatorzy mogą oferować taryfy alternatywne obejmujące także kraje nienależące do EOG. W takich taryfach ceny łączności wewnątrzunijnej mogą przekraczać progi. Konsumenci powinni mieć możliwość świadomego ich wyboru. Mają też mieć możliwość zarówno uruchamiania, jak i rezygnowanie z taryf regulowanych.

Dokumenty BEREC znajdują się pod linkiem: https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8448-berec-guidelines-on-intra-eu-communications

https://www.telko.in/berec-opublikowal-zalecenia-ws-lacznosci-wewnatrzunijnej