fbpx

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego uchwalona

PRZECZYTAJ:

Sejm RP przyjął nowelizację ustawy Prawo telekomunikacyjne dot. zarządzania częstotliwościami. Ustawa zostanie teraz przekazana do podpisu Prezydenta.

Wcześniej, Senat wprowadził do ustawy cztery poprawki, z których trzy miały charakter doprecyzowujący, a jedna odebrała prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przyznane mu wcześniej w projektowanej noweli kompetencje związane z zagospodarowaniem pasma 700 MHz.

Przyjęta nowelizacja zmienia istotnie zasady dysponowania częstotliwościami, w tym daje Prezesowi UKE możliwość nieprzedłużania i cofania już wydanych decyzji rezerwacyjnych, jak również organizowania procedur selekcyjnych na wciąż jeszcze użytkowane zasoby.

https://www.telko.in/sejm-przyjal-czestotliwoscia-poprawke-senatu-w-noweli-pt