fbpx

Wzajemne oddziaływanie dyrektywy e-Privacy i RODO

PRZECZYTAJ:

15 marca br. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowała na swojej stronie Opinię 5/2019 w sprawie wzajemnego oddziaływania między dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej a RODO, w szczególności w odniesieniu do kompetencji, zadań i uprawnień organów ochrony danych.

Opinia ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy fakt, że przetwarzanie danych osobowych uruchamia zakres przedmiotowy zarówno RODO, jak i dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, ogranicza kompetencje, zadania i uprawnienia organów ochrony danych w ramach przepisów o ochronie danych.

Treść Opinii 5/2019 dostępna jest na stronie internetowej EROD:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201905_edpb_opinion_eprivacydir_gdpr_interplay_en_0.pdf

https://uodo.gov.pl/pl/138/766