fbpx

Regulacja połączeń wewnątrzunijnych

PRZECZYTAJ:

Od 15 maja operatorzy zobowiązani są do stosowania nowych stawek w połączeniach zagranicznych wewnątrz Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2015/2120, zmienionym rozporządzeniem (EU) 2018/1971 krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i SMSów zagranicznych wewnątrz Unii są zobowiązani do stosowania regulowanych cen maksymalnych (taryfy regulowanej), tj. cen, które nie przekraczają 0,19 euro (0,81 zł) netto za minutę połączenia i 0,06 euro (0,25 zł) netto za wiadomość SMS. Podane, początkowe limity w walucie polskiej są obliczone na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych przez Europejski Bank Centralny 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2019 r., zgodnie z rozporządzeniem.

Wskazane wyżej ceny dotyczą usług:

  • świadczonych dla konsumentów,
  • za które opłata naliczana jest, w całości lub w części, w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie,
  • świadczonych w sieciach ruchomych oraz stacjonarnych.

Obowiązek informacyjny

Dostawcy realizując obowiązek określony w art. 5a rozporządzenia zobowiązani są do wprowadzenia zmian w stosowanych wzorcach umownych oraz zmiany obowiązujących umów. O obniżce cen dostawcy powinni poinformować abonentów najpóźniej miesiąc przed wejściem zmian w życie poprzez podanie ich do publicznej wiadomości.

Szersze wyjaśnienia dotyczące stosowania rozporządzenia znajdują się w opublikowanych w marcu 2019 r. wytycznych BEREC.

https://www.uke.gov.pl/akt/regulacja-polaczen-wewnatrzunijnych,201.html