fbpx

Decyzje ws. dostępu do kabli budynkowych

PRZECZYTAJ:

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował dzisiaj decyzje regulujące dostęp do infrastruktury budynkowej (kabli telekomunikacyjnych) należących do sześciu operatorów:

Kluczowym elementem decyzji są „Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych”. Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie dostępu do infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obejmującej kable telekomunikacyjne.

Decyzje nie są ostateczne.

https://www.uke.gov.pl/akt/zapewnienie-dostepu-do-infrastruktury-telekomunikacyjnej,213.html