fbpx

Wskazówki UODO dla administratorów ochrony danych

PRZECZYTAJ:

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował dokument zawierający wskazówki dla administratorów i inspektorów ochrony danych w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych „Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych”.

Z rocznych doświadczeń UODO w zakresie przyjmowania i analizy zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych wynika, że administratorzy w dalszym ciągu mają trudności z oceną, jakie ryzyko dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, może powodować dane zdarzenie lub też czy jest ono w ogóle naruszeniem ochrony danych, o którym stanowi art. 33 RODO. A tak jest choćby w przypadku utraty dostępu do danych, które się przetwarza. Z taką sytuacją natomiast można mieć do czynienia w przypadku zainfekowania systemu wirusem ransomware, który szyfruje np. dostęp do całych baz danych, a niekiedy ich kopii zapasowych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pod linkiem:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1029