fbpx

Sprawozdanie KRRiT 2018

PRZECZYTAJ:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu RP oraz Radzie Mediów Narodowych dokumenty: Sprawozdanie z działalności KRRiT w 2018 roku oraz Informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku.

Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie wykonywania ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2018 roku, w tym zadań dotyczących prowadzenia postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, organizowania współpracy międzynarodowej, wydawania rozporządzeń, jako wykonawczych aktów prawnych stosownie do posiadanych upoważnień.

Dokumenty znajdują się na stronie:

http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2823,sprawozdanie-z-dzialalnosci-krrit-za-2018-rok.html