fbpx

Programowanie budżetu UE na lata 2021-2027

3 czerwca 2019 roku
PRZECZYTAJ:

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej relacjonuje posiedzenia Grupy Roboczej ds. programowania interwencji nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-27, które odbyło się 3 czerwca 2019. r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dotyczyło ono planowanych działań skupionych wokół zakładanego celu:  „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych w zakresie: udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych, wsparcie komplementarnych z tym projektów cyfrowych”.

Spotkanie poświęcone było wstępnemu sformułowaniu celów interwencji publicznej w tym obszarze w kolejnej finansowej perspektywie unijnej.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkami:

https://kike.pl/2019/06/konsultacje-budzetu-2021-27-rozpoczete/

https://www.telko.in/kike-w-nastepnych-latach-dotacje-unijne-na-sieci-nadal-potrzebne