fbpx

Postępowanie UOKiK ws. współpracy nadawców z operatorami

PRZECZYTAJ:

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie zasad i warunków współpracy nadawców z operatorami telewizyjnymi w zakresie udzielania praw do reemisji programów:

https://twitter.com/UOKiKgovPL

Stosownie do informacji opublikowanej przez UOKiK, do urzędu spłynęły liczne zawiadomienia o występujących nieprawidłowościach. W takiej sytuacji, zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, jeśli doszło do stosowania praktyk ograniczających konkurencję Prezes UOKiK może wszcząć postępowanie antymonopolowe przeciwko poszczególnym przedsiębiorcom. Za ograniczanie konkurencji grozi kara nawet do 10 % obrotu.

Zakres badania zapowiedzianego przez Prezesa UOKiK we wszętym postępowaniu będzie obejmować:

– sposób kalkulacji ceny za reemisję programów,

– powiązanie praw do reemisji z innymi programami lub usługami,

– ograniczenie swobody do decydowania o umieszczeniu programu w wybranym pakiecie,

– różnicowanie cen za programy oraz pakiety programów.