fbpx

Megaustawa już ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP!

24 września 2019 roku

PRZECZYTAJ:

24 września br. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa łącznie wprowadza zmiany w czternastu różnych aktach, przede wszystkim w tzw. Megaustawie, a także w Prawie telekomunikacyjnym, Prawie budowlanym czy ustawie o  drogach publicznych. Jej celem jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, proceduralnych i finansowych, które stanowią przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych.

Co do zasady uchwalone zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia ustawy, tj. 25 października 2019 r.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001815