fbpx

Prawo Łączności Elektronicznej, czyli..?

25 września 2019 roku

PRZECZYTAJ:

Próżno (póki co) szukać definicji Prawa Łączności Elektronicznej. Zatem skąd ta nazwa i dlaczego jej używamy?

Przypomnijmy, że 11 grudnia 2018 r. organy UE podpisały dyrektywę ustanawiającą Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. EKŁE łączy w jednym akcie prawnym regulacje dotyczące sektorów telekomunikacyjnego, z niektórymi regulacjami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego oraz mediów. Z tego też powodu EKŁE wychodzi poza tradycyjne rozumienie sieci oraz usługi łączności elektronicznej, obejmując swoim zakresem technologicznie neutralne usługi łączności interpersonalnej. Dzięki temu zabiegowi przepisy EKŁE stosować się będą również do niektórych usług OTT, np. Skype, Facebook, WhatsApp.

EKŁE powinien zostać wdrożony w każdym Państwie Członkowskim do 21 grudnia 2020 r. W związku z tym także Ministerstwo Cyfryzacji stoi przed ambitnym zadaniem sprawnego przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych, dotyczących tak sposobu, jak i formy transpozycji przepisów Kodeksu do prawa krajowego. Niestety, jak historia pokazuje, w przeszłości miały miejsce znaczne opóźnienia (nawet do 20 miesięcy!) w implementacji uprzednich unijnych dyrektyw telekomunikacyjnych. Pisaliśmy o tym szerzej w naszym artykule na money.pl. Liczymy, że tym razem zdążymy na czas. Wszelkie opóźnienia będą rodzić poważne komplikacje prawne, związane ze stosowaniem innych, bezpośrednio skutecznych aktów prawnych, powiązanych z EKŁE.

Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (29 sierpnia br.) Wiceminister Cyfryzacji Wanda Buk zapowiedziała wdrożenie EKŁE do polskiego porządku prawnego za pomocą samodzielnego aktu prawnego. Póki co pozostaje nam czekać na oficjalne potwierdzenie tej decyzji i przedstawienie przez resort cyfryzacji harmonogramu prac nad nowym aktem prawnym. Ministerstwo Cyfryzacji czeka bowiem próba przeprowadzania największej w ostatnich latach nowelizacji ustaw polskiego sektora telekomunikacyjnego, na którą w tej chwili pozostało jedynie 15 miesięcy.

Żegnając Prawo telekomunikacyjne, Prawo Łączności Elektronicznej wydaje się być oczywistym wyborem nazwy nowego aktu, z uwagi na treść jak i cel regulacji nowego unijnego Kodeksu.