fbpx

Konsultacje wytycznych BEREC ws. NTP

9 października 2019 roku

PRZECZYTAJ:

Na posiedzeniu plenarnym w dniach 3-4 października BEREC przedstawił do konsultacji publicznych projekt wytycznych w sprawie wspólnego podejścia do identyfikacji punktu zakończenia sieci (ang. network termination point) w różnych topologiach sieci.

BEREC zobowiązany jest to sformułowania takich wytycznych do dnia 21 czerwca 2020 r., co wynika z art. 61 ust. 7 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Celem harmonizacji lokalizacji punktów końcowych sieci w UE, krajowe organy regulacyjne w najwyższym stopniu będą uwzględniać niniejsze wytyczne przy określaniu tego typu punktów.

Wszystkie zainteresowane podmioty mogą przesyłac swoje stanowiska na adres e-mail: NTP_Guidelines@berec.europa.eu do godziny 17:00 dnia 21 listopada br. 

Treść projektu wytycznych znajduje się na stronie: https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8821-berec-guidelines-on-common-approaches-to-the-identification-of-the-network-termination-point-in-different-network-topologies