fbpx

Konsultacje ws. EKŁE:
Karta podsumowania umowy

11 października 2019 roku
autorzy: adw. Maciej Jankowski, apl. radc. Agata Pawlak

PRZECZYTAJ:

Trwają prace nad wdrożeniem nowego prawa telekomunikacyjnego w Polsce. Nakładająca ten obowiązek dyrektywa – tzw. EKŁE (Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej) przewiduje m.in. obowiązek opracowania przez Komisję Europejską wzoru karty podsumowania umowy. W założeniu EKŁE, karta podsumowania umowy (ang. contract summary template) ma być zestawem najważniejszych informacji o umowie, przekazywanym przez dostawcę przed zawarciem umowy. Karta będzie musiała być przekazywana przed zawarciem umowy abonentom będącym konsumentami, a także mikro lub małymi przedsiębiorcami bądź organizacjami non-profit.

Dokument ma być zwięzły i zasadniczo obejmować 1 stronę A4, z możliwością wydłużenia do 3 stron w przypadku pakietów usług. Celem karty ma być nie tylko zapewnienie abonentom rzetelnej informacji, ale również umożliwienie im łatwiejszego porównania usług oferowanych przez poszczególnych dostawców.

Zgodnie z dotychczas sformułowanymi założeniami, w dokumencie tym powinny znaleźć się przede wszystkim informacje dotyczące:

  • świadczonych usług oraz udostępnianych urządzeń końcowych wraz z przysługującą w pakietach liczbą wiadomości, minut rozmów, ilością danych w MB lub GB,
  • usługi dostępu do Internetu – opis minimalnej, zwykle dostępnej prędkości dla sieci stacjonarnych oraz szacowanej maksymalnej prędkość dla sieci mobilnych, opis roszczeń przysługujących konsumentowi w przypadku niezgodności usługi z umową,
  • wysokości opłat (aktywacyjnej, opłaty miesięcznej z i bez promocji, kosztem urządzenia końcowego),
  • czasu trwania umowy oraz okresu wypowiedzenia,
  • ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Na początku września zakończyły się konsultacje publiczne tego projektu. Zgodnie z harmonogramem przyjęcie ostatecznego projektu karty podsumowania umowy przez Komisję Europejską  ma nastąpić do końca roku 2019.

Z całym projektem rozporządzenia można zapoznać się pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4821885_pl