fbpx

Wyniki konsultacji w sprawie stawek FTR

23 października 2019 roku

PRZECZYTAJ:

W terminie 26 lipca – 8 listopada br. odbyły się konsultacje społeczne,1 których celem było zebranie opinii zainteresowanych stron na temat różnych aspektów wdrażania Eurorates. W ramach konsultacji uwagi zgłosiło 68 respondentów, w tym 32 organizacje biznesowe, 6 stowarzyszeń, 20 obywateli, 9 instytucji sektora publicznego oraz 1 organizacja pozarządowa.

Na stronie Komisji Europejskiej udostępnione zostały wstępne ustalenia z przesłanych stanowisk oraz pliki z odpowiedziami respondentów.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-voice-call-termination-rates

Zgodnie z przekazanymi informacji, obecnie prowadzona jest szczegółowa analiza uwag otrzymanych w procesie konsultacji, której końcowe wyniki zostaną opublikowane wraz z projektem aktu delegowanego w 2020 r.

https://www.uke.gov.pl/akt/raport-podsumowujacy-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-stawek-za-zakanczanie-polaczen-glosowych,273.html