fbpx

Wsparcie KPM i KIKE po kontrowersyjnych decyzjach Prezesa UKE

27 lutego 2020 roku

PRZECZYTAJ:

W dniu 11 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzje, w których uznał, że aż 203 operatorów sieci stacjonarnych posiada znaczące pozycje rynkowe na rynkach zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych. W konsekwencji nałożył na nich szereg obowiązków, m.in. udostępniania swoich sieci, niedyskryminacji a także publikacji informacji o warunkach dostępu.

Znacząca większość spośród wymienionych operatorów to mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy spotkali się z takimi regulacjami.

Kancelaria Prawna Media w porozumieniu z Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej opracowała szablon odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie wykonywania tych decyzji.
Ze wsparcia Kancelarii skorzystało ponad 30 operatorów.