fbpx

Waloryzacja tabeli wynagrodzeń OZZ

20 lutego 2020 roku

PRZECZYTAJ:

W dniach 13 i 17 marca br. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło w Biuletynie Informacji Publicznej zwaloryzowane na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.) tabele wynagrodzeń Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL oraz za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

Dodatkowo, ogłoszono także obowiązkującą tabelę wynagrodzeń dla Stowarzyszenia Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZAiKS oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych na polu reemisji w sieciach kablowych.

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/komisja-prawa-autorskiego/zatwierdzone-tabele-wynagrodzen.php