fbpx

Ewidencja sprzedaży ułatwiona

 17 kwietnia 2020 roku

PRZECZYTAJ:

„Tarcza antykryzysowa” wprowadza także przepisy zmieniające ustawę o podatku od towarów i usług łagodzące obowiązki podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na gruncie powyższych rozwiązań paragon fiskalny lub fakturę wydawać można nabywcy, za jego zgodą, w postaci elektronicznej, przesyłając je w sposób z nim uzgodniony. W takiej sytuacji odpada dotychczasowy wymóg dokonywania wydruków wymienionych dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kasy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedstawionych powyżej lub innych zmian prawnych wprowadzanych w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy o kontakt na adres sekretariat@kancelaria.media.pl.