fbpx

Konsultacje zaleceń KE ws. dostępu i inwestycji w sieci VHCN

 2 czerwca 2020 roku 

PRZECZYTAJ:

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przeglądu zaleceń z 2010 r. w sprawie dostępu do sieci nowej generacji (NGA) oraz zaleceń z 2013 r. w sprawie niedyskryminacji i metodologii kalkulacji kosztów.

Potrzeba zmiany  dokumentów wynika z zapewnienia spójnego stosowania przepisów EKŁE w zakresie dostępu oraz zapewnienia pomocy krajowym regulatorom i uczestnikom rynku wskazówek dotyczących najlepszych praktyk i działań w zakresie wspierania inwestycji sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN) i ich wdrażania.

Konsultacje trwają do 7 października br.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie KE:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/targeted-consultation-revision-commissions-access-recommendations