fbpx

Nowe rozporządzenie o działaniach operatorów w sytuacjach szczególnych zagrożeń

 2 czerwca 2020 roku 

PRZECZYTAJ:

27 sierpnia ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw RP nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Rozporządzenie ma na celu zmniejszenie liczby obowiązków spoczywających przede wszystkim na małych przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, m.in. wyłączą z obowiązku sporządzenia planu tych przedsiębiorców, których roczne przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 10 mln zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 sierpnia 2020 r., zaś z jego treścią można zapoznać się w Dzienniku Ustaw.