fbpx

UKE przedstawił projekt modelu procedury przenoszenia Internetu

 2 czerwca 2020 roku 

PRZECZYTAJ:

Zgodnie z nowym art. 72b ustawy Prawo telekomunikacyjne (wprowadzonym ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), Prezes UKE jest zobowiązany do określenia sposobu i trybu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług na potrzeby realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości usługi dostępu do internet, w przypadku zmiany dostawy usługi.

W minionym tygodniu UKE przedstawiło do konsultacji publicznych projekt dokumentu “Proces tymczasowy zachowania ciągłości świadczenia usług w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do internetu”. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi do zaprojektowanej procedury do dnia 15 września br.

Dostęp do materiałów UKE oraz szczegóły składania stanowiska znajdują się pod linkiem: https://www.uke.gov.pl/akt/konsultacje-projektu-modelu-wymiany-informacji-pomiedzy-dostawcami-uslugi-dostepu-do-internetu,347.html