Bezpłatny dostęp do internetu, czyli WiFi4EU

Parlament Europejski poparł projekt WiFi4EU, czyli przygotowany przez Komisję Europejską projekt bezpłatnego WiFi w przestrzeni publicznej. Rezolucję przyjęto 582 głosami za, przy 98 głosach przeciw i dziewięciu wstrzymujących się od głosu. WiFi4EU wprowadza mechanizm finansowania hotspotów w miejscach publicznych. więcej

Przyjęto projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

We wtorek 12 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, zaś świadczenie usług pierwszym szkołom planowane jest od 1 września 2018 r. Projekt wraz z autopoprawką znajdują się na stronie Rządowego Centrum więcej

Ostateczna wersja ustawy o OSE

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało ostateczną wersję ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) skierowanej do Rady Ministrów. Projekt dostępny na stronie Rządowego Centrum Lergislacji. W ramach zmian resort cyfryzacji uwzględnił m.in. poprawki wynikające z uwag Ministerstwa Rozwoju i Finansów, które wniosło więcej