Wyrok TSUE w sprawie C-610/15

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. w  sprawie C-610/15, dotyczący pojęcia "publicznego udostępniania".

Jak czytamny w sentencji: "Pojęcie „publicznego udostępniania” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym obejmuje ono zarządzanie w Internecie i udzielanie dostępu do platformy wymiany, która poprzez indeksację metadanych dotyczących utworów chronionych i udostępnianie wyszukiwarki umożliwia użytkownikom tej platformy wyszukanie tych utworów oraz ich wymianę w ramach sieci równorzędnej (peer-to-peer)"

Treść wyroku znajduje się po linkiem.