Projekt zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw

W wyniku wycieku do mediów opublikowany został projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw. Niemniej Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że to dopiero „brudnopis”. O ile sam kierunek zmian regulacyjnych wydaje się dobry, o tyle materia, na którą porywa się polski ustawodawca, jest żywa i skomplikowana, dlatego wciąż wymaga doprecyzowania.

Więcej szczegółów na temat wspomnianego projektu znajduje się pod niniejszym linkiem.