Konferencja „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych”

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – cyklu wydarzeń, których celem jest edukacja w zakresie usprawnienia procesów i obsługi inwestycyjnej projektów szerokopasmowych. Konferencja odbędzie się w Warszawie 14 września 2017, w hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarow więcej

Projekt zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw

W wyniku wycieku do mediów opublikowany został projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw. Niemniej Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że to dopiero „brudnopis”. O ile sam kierunek zmian regulacyjnych wydaje się dobry, o tyle materia, na którą porywa się pol więcej

Wyrok TSUE w sprawie C-610/15

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie C-610/15, dotyczący pojęcia "publicznego udostępniania". Jak czytamny w sentencji: "Pojęcie „publicznego udostępniania” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maj więcej