JUSTYNA GULCZ-CUPRYCH

adwokat, prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. Ukończyła studia prawnicze z wyróżnieniem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w roku 2009 zdała egzamin adwokacki na ocenę bardzo dobrą. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Współpracuje z Kancelarią Prawną Media w zakresie spraw rodzinnych i spadkowych, w szczególności obsługi procesów sądowych, doradztwa i opieki nad klientem na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego, oraz sporządzania opinii prawnych i projektów aktów prawnych. Specjalizuje się m.in. w sprawach o rozwód, separację, alimenty, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, podział majątku i dział spadku.

j. angielski