KATARZYNA TWARDOWSKA

Aplikant radcowski II roku. W 2013 roku ukończyła studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom prawa prywatnego międzynarodowego pod tytułem "Prawo właściwe i jurysdykcja dla naruszeń dóbr osobistych". Ukończyła z wyróżnieniem studia na  kierunku Europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. We wrześniu 2013 roku uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Obecnie odbywa aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Zakres jej zainteresowań obejmuje w szczególności prawo europejskie i prawo cywilne.

j. angielski, j. niemiecki

tel. 535 565 353, e-mail: sekretariat@kancelaria.media.pl