MICHAŁ KROTOSZYŃSKI

radca prawny, współpracownik Kancelarii Prawnej Media. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w prawie umów budowlanych, w prawie konstytucyjnym oraz w teorii prawa. Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UAM. Autor publikacji z zakresu prawnych aspektów rozliczeń z przeszłością, teorii prawa oraz prawa ochrony zdrowia. Prelegent na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych.

j. angielski

tel. 535 656 013, e-mail: sekretariat@kancelaria.media.pl