fbpx

JAKUB WOŹNY

radca prawny, wspólnik

Jakub Woźny | radca prawny, wspólnik

Biogram

Wspólnik Kancelarii Prawnej Media. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym. Obecnie szczególnie intensywnie poświęca się przypadkom ingerencji Prezesa UKE w działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Interesują go zagadnienia regulacji podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną, w szczególności tzw. OTTs. Bierze aktywny udział w pracach nad projektem Kodeksu Łączności Elektronicznej. Ma bogate doświadczenie z zakresu prawa autorskiego. Autor publikacji naukowych, prowadzi cykliczne szkolenia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Występuje podczas konferencji naukowych, udziela się publicznie. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ostatnio podjął studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z zamiarem dopracowania teorii określającej granice definicji usługi telekomunikacyjnej.

Osiągnięcia zawodowe

opracowanie setek propozycji zmian, uwzględnionych w toku prac legislacyjnych, w tym o kluczowym znaczeniu dla sposobu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w Polsce;

doradztwo w zakresie prawa telekomunikacyjnego przy kilkunastu przejęciach, podziałach oraz przekształceniach, w tym jako zewnętrzny doradca jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce;

• uczestnictwo w licznych procesach negocjacyjnych, które doprowadziły do ustalenia treści umów w sprawie dostępu telekomunikacyjnego;

nadzór nad przebiegiem postępowań o ustalenie zobowiązań z tytułu dopłaty do kosztu świadczenia usługi powszechnej na rzecz licznej grupy przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

opracowanie wzorców umów, określających sposób świadczenia usług telekomunikacyjnych dla ok. 100 tys. abonentów w Polsce;

stworzenie jednej z nielicznych kancelarii w Polsce, w której specjalizacja prawna łączy się z wiedzą praktyczną o realiach funkcjonowania świata mediów;;

Za najważniejsze osiągnięcie zawodowe uważa zaufanie, którym obdarzają go klienci i współpracownicy.

Motto zawodowe: Albo dobrze albo wcale.

Języki : angielski, francuski, niemiecki