fbpx

KAMIL KOZŁOWSKI

specjalista ds. windykacji

Kamil Kozłowski | specjalista ds. windykacji

Biogram

Prawnik, absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

W obszarze jego zainteresowań prawniczych znajdują się zagadnienia związane z prawem cywilnym, prawem spółek handlowych oraz prawem nowych technologii.

Wiedzę zdobytą w poznańskich kancelariach, wykorzystuje przy tworzeniu spółek kapitałowych joint venture z wykorzystaniem nowych technologii.

W Kancelarii jako specjalista do spraw windykacji należności, zajmuje się m.in. obsługą przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz sprawami związanymi z windykacją należności.

Osiągnięcia zawodowe

• udział w międzynarodowych warsztatach prawniczych Business and Human Rights Summer School w Zurychu;

• pomoc przy redakcji części nowego Komentarza do Konstytucji RP dotyczącej Rzecznika Praw Obywatelskich;

• udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;

Języki :angielski w mowie i piśmie, francuski w toku nauki.

Hobby:  Drugą jej największą pasją poza prawem jest muzyka klasyczna. Posiada dyplom muzyka-instrumentalisty w klasie fortepianu. Ponadto interesuje się historią sztuki oraz literaturą.