fbpx

KATARZYNA TWARDOWSKA

radca prawny

Katarzyna Twardowska | radca prawny

Biogram

Współpracownik Kancelarii Prawnej Media s.c. od 2011 roku. Obszar zainteresowań prawnych to przede wszystkim prawo cywilne i gospodarcze, prawo autorskie. W kancelarii zajmuje się przygotowaniem pism procesowych, reprezentuje klientów przed sądami w procesach sądowych, sporządza analizy i opiniuje  projekty legislacyjne, przygotowuje projekty umów, wzory regulaminów świadczenia usług. Do jej obowiązków należy również kontakt z Komisją Europejską oraz organami administracji państwowej z zakresu prawodawstwa unijnego i ustawodawstwa krajowego z zakresu prawa sektorowego  i prawa własności intelektualnej.

Absolwentka dwóch kierunków studiów w trybie dziennym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prawa oraz europeistyki. Obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof.  UAM dr hab.  Aurelii Nowickiej nt. „Prawo właściwe i jurysdykcja dla naruszeń dóbr osobistych”. Uczestniczka wielu  kursów i szkoleń m in.  British Law Centre – Juris Angliae Scientia Ltd,BLC Certificate/Diploma, Advocacy workshop organizowany przez BLC oraz Honorary Society of the Inner Temple.

Osiągnięcia zawodowe

• sporządzanie analiz prawnych oraz opinii prawnych;

• reprezentacja klientów przed sądami. Samodzielne prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi, sądami karnymi i administracyjnymi;

• bieżąca obsługa przedsiębiorców w szczególności prawo cywilne, prawo handlowe, prawo telekomunikacyjne i autorskie, prawo upadłościowe;

• wykonywanie tłumaczeń pism kancelaryjnych na j. angielski prawniczy;

Motto: Uprzejmość popłaca.

Języki : język angielski – poziom zaawansowany w mowie i piśmie (TOLES Higher), język niemiecki – poziom średniozaawansowany w nowie i piśmie.

Hobby:  podróże po Azji, kulinaria w tym w szczególności cukiernictwo.