fbpx

Konsultacje publiczne wytycznych BEREC do EKŁE

 2 czerwca 2020 roku 

PRZECZYTAJ:

W związku z nadchodzącycm terminem obowiązkowego stosowania EKŁE (Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej) w Państwach Członkowskich, BEREC (Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) rozpoczął prace nad przygotowaniem kolejnych wytycznych dla krajowych organów regulacyjnych. Do konsultacji publicznych zostały przedstawione projekty:

1) wytycznych dotyczących kryteriów określania kluczowych aspektów stosowania art. 61 ust. 3 EKŁE, w szczególności punktów dostępu, nowych i małych wdrożeń sieci itp. (zasady stosowania dostępu symetrycznego) – stanowiska w konsultacjach można składać do 31 lipca 2020 r.

2) wytycznych dotyczących spójnego stosowania przez krajowe organy regulacyjne warunków, które należy spełnić podczas oceny ofert współinwestycyjnych w elementy sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN) – stanowiska w konsultacjach można składać do 4 września 2020 r. 

Szczegółowe informacje wraz z dostępem do treści projektów wytycznych BEREC można znaleźć na stronach:

https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/7341-public-consultation-on-draft-berec-guidelines-on-the-criteria-for-a-consistent-application-of-article-61-3-eecc

https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/7343-public-consultation-on-the-draft-berec-guidelines-to-foster-the-consistent-application-of-the-criteria-for-assessing-co-investments-in-new-very-high-capacity-network-elements-article-76-eecc