fbpx

Blokowanie stron internetowych przez UOKiK

PRZECZYTAJ:

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W projekcie przewiduje się dodanie nowego uprawnienia Prezesowi UOKiK polegającego na usuwaniu treści lub ograniczaniu dostępu do interfejsu internetowego (blokowanie stron www).

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu i Ocenie Skutków Regulacji projektu, jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenie CPC w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.

Celem projektu jest uzupełnienie kompetencji w zakresie ochrony konsumentów, o kompetencje przewidziane rozporządzeniem CPC. Co do zasady, rozporządzenia UE, nie podlegają transpozycji ponieważ obowiązują bezpośrednio, w tym jednak przypadku konieczne jest wskazanie organu uprawnionego oraz nadanie mu uprawnień, o których mowa w rozporządzeniu, w przypadku gdy takimi uprawnieniami nie dysponuje.”

Zmiany maja wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu, który dotyczy rejestru blokowanych domen – ten ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Z projektem ustawy można się zapoznań pod linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338717