fbpx

Stanowisko Przewodniczącego KRRiT w sprawie równego dostępu do treści telewizyjnych

PRZECZYTAJ:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała stanowisko Przewodniczącego KRRiT w sprawie równego dostępu do treści telewizyjnych dla wszystkich odbiorców niezależnie od używanych technologii, w tym internetowych.

W stanowisku tym czytamy, że cel zapewnienia równego dostępu do treści telewizyjnych dla wszystkich odbiorców materializuje się przede wszystkim w zasadzie must carry/must offer,  nakazującej operatorom rozprowadzanie określonych programów, a nadawcom ich udostępnianie. Zgodnie z z opublikowanym oświadczeniem “nie jest [zasada] narzucona przez KRRiT, lecz określona w ustawie o radiofonii i telewizji w art. 43 ust. 1 (zasada must carry) i art. 43a ust. 1 (zasada must offer). (…) KRRiT kieruje się obowiązującą w UE zasadą neutralności technologicznej, a nie wspieraniem któregokolwiek z sektorów rynku audiowizualnego. Z tego względu Przewodniczący KRRiT wielokrotnie wskazywał, że obowiązek określony w art. 43 ust. 1 u.r.t. dotyczy wszystkich operatorów rozprowadzających programy niezależnie od stosowanej technologii rozprowadzania.”

Cała treść oświadczenia KRRiT znajduje się pod linkiem:

http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,3040,stanowisko-przewodniczacego-krrit-w-sprawie-rownego-dostepu-do-tresci-telewizyjnych-dla-wszystkich-o.html