fbpx

Projekty rozstrzygnięć dot. rynku 4/2014

PRZECZYTAJ:

2 paździeernika br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów rozstrzygnięć dotyczących rynku 4/2014:

1. projektu decyzji stwierdzającej występowanie skutecznej konkurencji na krajowym hurtowym rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mb/s,

2. projektu postanowienia stwierdzającego występowanie skutecznej konkurencji na krajowym hurtowym rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s.

Konsultacje potrwają do 2 listopada 2020 r.

Szczegóły dot. konsultacji oraz projekty rozstrzygnięć można znaleźć na stronie UKE pod linkiem:

https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektow-rozstrzygniec-dotyczacych-rynku-42014,1350.html