fbpx

Agata Pawlak

aplikantka radcowska

Agata Pawlak | aplikantka radcowska 

Biogram

Aplikantka radcowska. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczka międzynarodowej wymiany studenckiej Erasmus+ na Uniwersytecie w Antwerpii.

Od pierwszego roku studiów aktywnie uczestniczy w życiu naukowym Uniwersytetu. Jest członkiem-założycielem Koła Naukowego Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego. Ponadto, czynnie bierze udział w licznych konferencjach naukowych, prezentując wyniki swojej pracy naukowej nad zagadnieniami teoretycznymi prawa; w szczególności zajmuje ją problematyka wykładni prawa. Naturalną konsekwencją jej zainteresowań naukowych jest przystąpienie do seminarium magisterskiego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Swoje zainteresowania prawne chętnie poszerza o specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa telekomunikacyjnego, nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej.

W Kancelarii Prawnej Media s.c. pomaga przy obsłudze prawnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przede wszystkim stanowiąc pomoc prawną w sprawach dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji, w prowadzonych postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej jak i postępowaniach sądowoadministracyjnych ze skarg na decyzje Prezesa UKE. Do jej obowiązków należy także przygotowanie pism procesowych w toku postępowań administracyjnych i cywilnych.

Osiągnięcia zawodowe

• udział w międzynarodowych warsztatach prawniczych Business and Human Rights Summer School w Zurychu,

• udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

• pomoc przy redakcji części nowego Komentarza do Konstytucji RP dotyczącej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Języki : angielski w mowie i piśmie, francuski w toku nauki.

Hobby:  drugą jej największą pasją poza prawem jest muzyka klasyczna. Posiada dyplom muzyka-instrumentalisty w klasie fortepianu. Ponadto interesuje się historią sztuki oraz literaturą.