fbpx

ANNA KARWASIŃSKA

radca prawny

Anna Karwasińska | radca prawny

Biogram

Współpracownik Kancelarii Prawnej Media. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2008 zdała egzamin sędziowski, zaś w grudniu 2008 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, której pozostaje członkiem.

Posiada ponad dziewięcioletnie doświadczenie procesowe z zakresu postępowania cywilnego oraz obsługi podmiotów świadczących usługi finansowe. W swojej praktyce rozwijała wiedzę z zakresu prawa spółdzielczego, prawa konsumenckiego (w tym klauzul abuzywnych), jak i szeroko rozumianej problematyki z zakresu prawa cywilnego, w tym współpracując z jednostką samorządu terytorialnego w ramach regulowania stanów prawnych nieruchomości. Jest współtwórcą wzorców umów, regulaminów i procedur z zakresu kredytów i pożyczek oraz transakcji płatniczych dla instytucji finansowych.  

Obecnie w sferze jej zainteresowań oprócz prawa cywilnego i procedury cywilnej znajdują się zagadnienia z zakresu prawa konkurencji.

Osiągnięcia zawodowe

• bieżąca obsługa klientów, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa konsumenckiego

• sporządzanie analiz i opinii prawnych 

• reprezentacja i samodzielne prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

Motto: „Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj”

Języki : język angielski zaawansowany

Hobby:  fitness, gotowanie.